Čechomor

12. september Bratislava- ateliér Babylon & 4. august Myjava- amfiteáter Trnovce

Urobte si radosť a oslávte spolu s Čechomorom 33 rokov na hudobnej scéne! Na Čechomor
Kooperativa tour – 33 radostí života si budete môcť vypočuť pesničky z novo vydanej dosky,
ako je napríklad Pijácká, ale aj známe hity. Koncerty budú nadväzovať na úspešné akustické
turné, ktoré sa konalo minulý rok.
"Aj napriek všetkým vládnym opatreniam sme si leto 2020 užili a veríme, že tento rok to bude
ešte lepšie. Budeme sa na Vás tešiť! " odkazujú za celú kapelu František a Karel.
Na koncertoch bude možné podporiť Pomocné tlapky, s ktorými Čechomor dlhodobo
spolupracuje a pomáha vychovať asistenčné psy invalidným občanom.
Kapacita areálu a bezpečnostné a hygienické pravidlá budú prispôsobené aktuálne platným
pravidlám stanoveným podľa nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Cena vstupeniek sa bude postupne zvyšovať.
Bez nároku na zľavu
Každý účastník podujatia musí mať zakúpenú platnú vstupenku bez ohľadu na vek

Partneri